خوشبینی بانک انکشاف آسیایی از رشد اقتصادی در افغانستان

بربنیاد یک گزارش تازه که ازسوی بانک انکشافی آسیایی به نشر رسیده، آمده است که رشد اقتصادی افغانستان ازسال ۲۰۱۹ تا سال ۲۰۲۰ میلادی ۲.۵ افزایش خواهد یافت.

رئیس بانک انکشاف آسیایی درافغانستان گفت که دولت افغانستان نیاز دارد تا به خاطر رشد اقتصادی درکشور روی افزایش عواید داخلی توجه بیشتر داشته باشد.  به گفته آقای سمویل تومیوا، بر اساس این گزارش که در هانکانگ به نشر رسیده است پیش بینی شده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال۲۰۱۹ به  ۲.۵ و در سال۲۰۲۰ این رقم تا ۳ در صد افزیش خواهد یافت . به باور رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان دولت می تواند با همکاری سکتور خصوصی، بخش زراعت و تجارت را تقویت بخشیده و عواید دولت را برای مصارف انکشافی افزایش دهد و این بانک همکار پیشتاز افغانستان در رشد و انکشاف زیربنا ها می باشد .

 به گفته رئیس بانک انکشاف آسیایی دولت نیاز دارد تا برای رشد زیربناها منابع مالی را تامین نماید و همچنان برای تطبیق پروژه های زیر بنایی و بهبود ظرفیتها و نظارت از پروژه ها رسیده گی نماید . بر اساس پلان ملی زیربنا ها افغانستان از سال ۲۰۱۷ تا سال۲۰۲۱ سالانه به یک ملیارد دالربرای ساخت زیر بنا ها  نیاز دارد که بیش از ۵۶ در صد  این نیازمندی ها از کمک های خارجی وبیش از ۵۱ درصد آن از عواید داخلی می‌باشد وی عوامل عقب مانی رشد اقتصادی افغانستان را نا امنی، چالش های سیاسی وخشک سالی  عنوان کرد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *