کمیسیون تدارکات ملی ۱۳ مورد تدارکاتی به ارزش یک و نیم میلیارد افغانی را منظور کرد

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، که در ارگ ریاست‌جمهوری برگزارشد. در این جلسه، ۱۹ مورد تدارکاتی به بررسی گرفته شد که در نتیجه، ۱۳ مورد پروژه های مختلف به ارزش بیش از یک و نیم میلیارد افغانی منظور گردید.  جلسه حین بحث روی پروژۀ تدارک یک قلم روغن با کیفیت مربوط وزارت دفاع ملی به وزارت‌های تجارت و اقتصاد وظیفه سپرده شد تا برای بخش‌های باقی‌ماندۀ این پروژه، یک طرح جامع را تهیه و به کمیسیون تدارکات ملی ارائه نمایند. همچنان رئیس‌جمهور غنی هنگام بحث روی پروژۀ حفظ و مراقبت سیستم آبرسانی و کانالیزاسیون مربوط وزارت امور داخله، به این وزارت هدایت داد تا یک تقسیم اوقات واضح و توافقنامه سه جانبه در خصوص پروژه‌های متذکره را ترتیب و با کمیسیون تدارکات ملی شریک سازد. از سوی دیگر، درخواست وزارت امور داخله مبنی برتجدید صلاحیت پولی آمر اعطای این وزارت در امور تدارکات از روش درخواست نرخ‌گیری، پس از بحث‌های همه‌جانبه از سوی کمیسیون منظور گردید. در این جلسه یادداشت ادارۀ تدارکات ملی در رابطه به کوپون‌های مساعدتی موادغذایی برای ورثۀ شهدای نیروهای امنیتی، دفاعی و حملات تروریستی با اعضای کمیسیون شریک شد که پس از استماع، از سوی اعضای کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید. در خصوص این یادداشت، رئیس‌جمهور غنی اظهار داشت که در حال حاضر تمام ولسوالی‌های پنج ولایت، شامل این پروسه گردند. در بخشی از این جلسه کمیسیون، پروژۀ خدمات مشورتی تصدیق و ارزیابی مهارت‌ها در افغانستان مربوط ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی و گزارش هیأت مؤظف در خصوص وضعیت ۹ قرارداد بهره‌برداری معادن سنگ مرمر ولایت هرات مربوط وزارت معادن و پترولیم، پس از استماع از سوی اعضای کمیسیون اعاده گردید. درهنگام بحث بالای وضعیت ۹ قرارداد بهره‌برداری معادن سنگ مرمر ولایت هرات مربوط وزارت معادن و پترولیم، به وزارت‌های اقتصاد و تجارت وظیفه سپرده شد تا در رابطه به این پروژه ها بررسی همه‌جانبه نموده و گزارش آن را به کمیسیون تدارکات ملی ارایه نمایند.

رئیس‌جمهور کشور حین بحث روی پروژۀ خدمات مشورتی تصدیق و ارزیابی مهارت‌ها در افغانستان مربوط اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، به وزارت‌های مالیه و امور خارجه وظیفه سپرد تا دراین زمینه با مسئولان سازمان جهانی کار دیدار نموده و گزارش بحث‌شان را به کمیسیون تدارکات ملی ارایه نمایند. همچنان گزارش مسئولان وزارت معادن و پترولیم در رابطه به معادن طلای نورابه و سمتی ولایت تخار با اعضای کمیسیون شریک ساخته شد که پس از بحث و مداقه همه‌جانبه درخواست فسخ قرارداد این معادن منظور گردید.

از سوی‌هم، درخواست منظوری تصحیح میعاد قرارداد پروژۀ ۲۲.۲۴ کیلومتر اسفالت سرک با ساختمان‌های آب‌رو آن در شهر حیرتان ولسوالی کلدار ولایت بلخ مربوط وزارت احیا و انکشاف دهات، از سوی کمیسیون منظور گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *