بیش از ۳۰۰ مکتب و انستیتوت تخنیکی ومسلکی در کشور ایجاد شده است

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی به منظور بهبود کیفیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی، در زمینه های اصلاح نصاب تعلیمی، بهبود ظرفیت استادان و فراهم نمودن تجهیزات، فعالیت های اساسی انجام داده است.

ندیمه سحر، رییس اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی که در برنامه “حسابدهی حکومت به ملت” در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت حضور یافته بود، افزود: نصاب تعلیمی رشته های مختلف قابلیت محور شده و در مطابقت با استندردهای شغلی بازار کار همسو گردیده ومیکانیزم ارزیابی قابلیت های معلمان انکشاف یافته است. بانو سحر گفت که برای ارتقای ظرفیت استادان و کارمندان اداری، آموزش های کوتاه مدت داخل خدمت در رابطه با روش تدریس و برنامه های آموزشی در عرصه های نظارت و مدیریت صنف برای ۲۸۵۰ معلم در ولایات برگزار شده است. وی گفت که شمار مکاتب تخنیکی و مسلکی دولتی از ۴۲ باب به ۳۰۱ باب توسعه یافته، شمار شاگردان از ۱۵ هزار تن به بیش از ۶۴ هزار تن افزایش یافته و شمار معلمان از ۲۶۰۰ تن به بیش از ۴ هزار تن رسیده است. برای تمام رشته های موجود نصاب تعلیمی و مواد درسی تهیه گردیده و در برنامه های آموزشی سه ساله و دو ساله تطبیق می گردد. سحر همچنان گفت که ۱۲۹ مکتب و انستیتوت برای ۳۳ مراکز شهری ولایات و ۱۷۲ مکتب و انستیتوت در ۱۵۶ ولسوالی ایجاد گردیده است. اکثریت مراکز تعلیمی کثیرالرشتوی بوده و دارای رشته های مطابق به نیاز بازار ولایت و ولسوالی می باشد.

۱۰ باب مکتب برای اطفال با نیازهای خاص ایجاد گردیده است که شاگردان نابینا و ناشنوا را از صنف اول الی دوازدهم، آموزش می دهد. رییس اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی در باره برنامه های این اداره در سال ۱۳۹۸ گفت که انکشاف و بازنگری ده رشته نصاب تعلیمی، تألیف ۱۵۶ کتاب درسی و دیزاین ۶۹ عنوان کتاب و مواد ممد درسی شامل پلان سال ۱۳۹۸ می باشد. همچنان ۷۸عنوان کتب درسی به تیراژ ۳۸۳۷۰۰ جلد و ۱۰۰۰ جلد کتب رهنمای معلم چاپ و توزیع خواهد شد.

او گفت که پروسه استخدام بست های معلمان سرعت می یابد و براساس طرزالعمل جدید معلمان مسلکی و با قابلیت ها و مهارتهای عملی، استخدام و توظیف می گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *