رئیس جمهور غنی با نماینده گان جدید مردم در ولسی جرگه دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با نمایندگان جدید مردم در ولسی جرگه دیدار کرد. این دیدار که در ارگ ریاست جمهوری انجام شد، ابتدا فاروق وردک وزیر دولت در امور پارلمانی صحبت کرده گفت: در ملاقات های متعدد که با وکلای جدید داشتم، دریافتم که همه شان اندیشه کار برای اهداف ملی را دارند و خواهان بازگشایی یک فصل جدید در شورای ملی کشور هستند. بعداً چند تن از نماینده گان مردم در ولسی جرگه به نمایندگی از دیگران صحبت کردند. آنان خواستار افتتاح پارلمان توسط رئیس جمهور، اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه در ولایات کابل و میدان وردک و کوچی ها گردیدند و گفتند که یکی از ویژه گی ها، تغییر نسلی وکلا در دورۀ ۱۷ می باشد. همچنان آنان خواهان همکاری و همسویی میان سه قوۀ دولت شدند و از  برنامه های رئیس جمهور در خصوص صلح و سیاست اقتصادی، حمایت شان را ابراز داشتند. سپس رئیس جمهور غنی صحبت کرد و ضمن تبریکی و خوش آمدید به آنان، گفت که شش ماه در انتظار چنین روزی بودم و امروز پیکر دولت و ملت افغانستان تکمیل گردید.

رئیس جمهور افزود: من آماده هستم که تا چند روز آینده شورای ملی را افتتاح نمائیم. وی خطاب به وکلای مذکور گفت که شما شرکای مردم سالاری هستید و ما و شما در تقابل نیستیم، بلکه شرکای تامین ثبات به اساس قانون اساسی و مردم سالاری، نماد حاکمیت قانون و حسابدهی دولت به ملت هستیم. رئیس جمهور تصریح کرد که صلح، لویه جرگه مشورتی و انتخابات ریاست جمهوری سه موضوع مهم اند و حضور فعال اعضای شورای ملی به ویژه ولسی جرگه در لویه جرگه مشورتی صلح، حتمی و ضروری است.

رئیس جمهور کشور گفت: هر چیزیکه قانون اساسی را کنار می گذارد، کودتا است و ملت آن را قبول ندارد. وی افزود که در این برهۀ تاریخی، فرصت ها و خطرات وجود دارد و فرصت های آن بیشتر از خطرات است، به شرط اینکه وحدت ملی، اتفاق سه قوه و منافع ملی را تعریف نموده و از آن با متانت دفاع کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *