دسته: مقاله

افغانستان در مسیر خودکفایی

حکومت وحدت ملی اقتدار سیاسی را در سال ۱۳۹۳ به دست گرفت؛ سالی که در آن پیش‌بینی‌های بدی برای افغان‌ها شده بود. دشمنان مردم افغانستان، انتقال مسوولیت‌های امنیتی را فرصتی برای تشدید حملات و رسیدن به خواسته‌های نامشروع‌شان انتخاب کرده بودند. در عین حال تلاش‌های چندین‌ساله برای صلح، موفقیتی نداشت. در شروع حکومت، فقر از […]

دهلیزهای هوایی: آیا محاصره‌ی ترانسپورتی افغانستان می‌شکند؟

دهلیزهای هوایی ابتکاری تازه‌ای است که از مدت کمی به این‌سو از سوی حکومت وحدت ملی افغانستان راه‌اندازی شده است. این دهلیزها شامل دهلیزهای هوایی افغانستان با هند، ترکیه، عربستان، اروپا و اخیراً چین می‌باشد. با این حال، ناآشنایی با این پدیده باعث شده تا عده‌ی کثیری به آن نگرش منفی داشته باشند. چنان‌که صاحب‌نظران […]